Αισθητικοί

1
Τσόντου Βάρδα 21, Χανιά
Τηλέφωνο
2821044660, 2821057629
2
Κόρακα Μιχαήλ 28, Χανιά
Τηλέφωνο
2821091005
3
Μανουσογιαννάκηδων 1-5 (δεξί κτίριο 2ος), Χανιά, Κρήτη
Τηλέφωνο
2821087765